Käytössämme on nykyaikainen kuljetuskalusto, jota pystymme muokkaamaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kalustomme koostuu useista jakeluautoista, puoliperä- ja täysperävaunuyhdistelmistä.

kalusto2

kalusto3

kalusto5 kalusto6

kalusto5 kalusto6

kalusto5 kalusto6

kalusto5